Příspěvky autora - Jan Škvrňák

Pilsudski

Piłsudski vs. Dmowski: boj o podobu polského státu

05. května, 2014 Historie

Dodnes patrné hluboké rozdělení polské společnosti na dvě skupiny s diametrálně odlišnými názory sahá již do konce 19. století. Vraťme se tedy do doby, kdy Poláci hledali způsob, jak získat nezávislost, a kladli si otázky, jak má vypadat jejich státnost. V 90. letech 19. století v Polsku, podobně jako všude v Evropě, vznikaly nové politické strany, když jednotlivé proudy… Celý článek >

design: Patrik Michl, created by KRYOBYTE s.r.o.