Zeď nám spadla! Hurá!

10. února, 2014 RUBRIKA Úvodník


Obalka6

Hlavním tématem prvního letošního čísla Demokratického střed(t)u je 25. výročí pádu komunismu ve střední Evropě, jehož symbolem se stalo zboření Berlínské zdi, kterou v poněkud netradiční podobě vidíte na obálce. Považujeme za svou povinnost Rok zázraků připomínat, neboť jsme si vědomi, že kdyby nebylo událostí z roku 1989, Demokratický střed(t) by mohl vycházet leda neoficiálně jako samizdat. Osvěžení historické paměti nám připadá důležité obzvláště dnes, kdy v naší zemi přestává vadit, že někdo ochotně sloužil komunistické státní bezpečnosti nebo že někdo mlátil před listopadem 1989 demonstranty. Narážím samozřejmě na nového ministra financí a jednoho z poslanců KSČM, kterým hříchy minulosti v úspěšné kariéře moc nepřekážejí. Nový český premiér hodlal ještě před půl rokem vládnout za pomoci KSČM, v čemž mu zabránil pouze výsledek podzimních voleb. Zkrátka, „primitivní antikomunismus“, k němuž se vedení Demokratického střed(t)u hrdě hlásí, je na ústupu.

V rámci hlavního tématu se můžete seznámit s fenoménem ostalgie, který nezasáhl pouze bývalou NDR, ale je znatelný i v našich končinách, třeba v televizní tvorbě. Zatímco u nás způsob převzetí moci od komunistů na konci roku 1989 nevzbuzuje žádné vášně, v Polsku je tzv. Kulatý stůl stále předmětem živé debaty. Jedni v  něm vidí přílišný ústupek ze strany tehdejší opozice, čehož následkem je nedůsledné vyrovnání s komunismem, druzí ho považují za nutný kompromis, jenž umožnil přechod k demokratickému režimu bez krveprolití. Více v článku Kateřiny Hamatové. Nad stavem slovenské demokracie po 25 letech jejího trvání se zamýšlí Martin Gonda. Iluzi některých, že za minulého režimu bylo v Česku lépe, vyvrací zamyšlení Marie Bydžovské. Nejedná se o žádnou dojmologii, na pomyslný stůl zde přistávají tvrdá fakta. Obdobně je tomu i v příspěvku o demografických změnách v středoevropském regionu. K hlavnímu tématu čísla se vztahuje i text reflektující obraz komunismu v maďarské literatuře – viz rubrika Kultura.

Z další bohaté nabídky článků, které na vás čekají uvnitř čísla, zmiňme třeba pozoruhodné srovnání dosavadních českých premiérů nebo rozhovor s Petrem Pithartem, který s námi mluvil nejen o disentu, ale i o svých zkušenostech s českými prezidenty. Ostatně nedávno jsme si připomněli rok od zvolení Miloše Zemana hlavou státu, tak mu místo gratulace věnujeme jeden, po zásluze kritický komentář. Pokračování seriálu Zraněná města nás zavede na území, která Poláci nazývají „Kresy“, nicméně na mapě dnešního Polska už je nenajdete. Tolik letmá ochutnávka z aktuálního čísla, vřele však doporučuji celé „menu“.

Demokratický střed(t) vstupuje do třetího roku své existence. Žádné novoroční předsevzetí jsme si v redakční radě nedávali, snad jen ono klausovské „jedeme dál“. Pokud se k této jízdě bude chtít připojit co nejvíce čtenářů, jenom dobře. Proto připomínám možnost si časopis předplatit. Zájemci nechť píšou na redakční mail (redakce@demokratickystred.cz). Dost agitace, přeji Vám příjemné čtení!

Tomáš Fošum

autor:

design: Patrik Michl, created by KRYOBYTE s.r.o.