slot online gacor Gacor88 slot gacor slot online https://popacular.com/ slot gacor online link slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot gacor 2022 slot gacor 2022
Demokratický střed   Dopis Kateřině

Dopis Kateřině

30. listopadu, 2014 RUBRIKA Téma


Miroslav_Ransdorf

Korunami stromů v areálu bohnické psychiatrické léčebny se proháněl vítr a vzduch byl vlhký, jako kdyby bylo jaro. Byl ale podzim a na paty korzujících pacientů a jejich návštěvníků se lepilo shnilé listí. Hrstka z nich se ubírala na návrší k bílým zdem kostela sv. Václava, ve kterém začínala nedělní mše. V páté lavici napravo jsem našel zaprášenou obálku a v ní dopis tak surreálný a roztodivný, že Vám jej předkládám, abyste si úsudek o něm udělali sami.

Na obálce byly roztřesenou rukou napsány dva údaje. Adresát: Kateřina Konečná, rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles. Odesílatel: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc., Pavilón 35 (“toho času”). Praha-Bohnice.

Milá Káťo,
Píši Vám ze zdejší kavárny Pátá kolona, kde jsem (včetně obsluhy) jediný normální, to mi věřte. Čtu v novinách, že Vám leží na srdci „nelehká“ situace ukrajinského lidu, na jehož „úkor“ se rozehrála hra velmocí. Ano, jsou to lidé, Kateřino, o které tu jde. Kladl jsem Vám to v Bruselu na srdce v každé frontě na páteční diety. Mluvíte o „fašizujících silách“, které se v Rusku dostaly k moci a „bláhově“ si myslí, že vojenská konfrontace může něco vyřešit. Vlastně jste nehovořila o Rusku, nýbrž o Ukrajině (a Západu), ale tato záměna je u Vás natolik častá, že jde bezpochyby o tiskařského šotka.

Ani nevíte, Kaťuško, jak s vámi souzním, všem poťouchlým šotkům navzdory. Kdysi jsme spolu seděli v Evropském parlamentu. Já starý bard, co už má něco za sebou. Vy, rozkvétající poupě, mladá žena. Komunistka. Snili jsme o jednotném humanitárním prostoru od Lisabonu po Vladivostok, četli Slavoje Žižeka a chodili pokoutně na cigaretu. To bylo před tím, než se ten zpropadený bezdomovec natrvalo usadil v mém bruselském bytě, já zase někoho přejel na přechodu pro chodce a vše obestřela bílá mlha.

 Když jste mluvila na jaře v souvislosti s událostmi na Ukrajině o „politické neschopnosti pochopit geopolitické souvislosti“, mluvila jste mi z duše! Ano, Západ není možné izolovat a trvale ponižovat, jak to Rusko činí od Kateřiny Veliké! To Západ nestrpí a oba to víme. Rusko by se nemělo (vlastně jste mluvila o nás) vrhat tam, kam nepatří a vnucovat jeho vize těm, kdo o ně nestojí. Bez Západu to v ukrajinském geopolitickém prostoru nepůjde, v tom s vámi, má milá, zcela souhlasím. Stejně jako když jste varovala, ať Rusko nepřilévá olej do ohně. Západ je nukleární mocnost a rád bych viděl toho, kdo by si s ním chtěl začít. Zvláště když do roku 2020 zmodernizujeme všechny naše jaderné hlavice . To ale v žádném případě neznamená, že Západ někomu vyhrožuje, jak dodáváte. To ani v nejmenším! Musí ale pochopitelně reagovat na geopolitické hrátky a řinčení zbraní, které k nám doléhá z Východu.

 Proti fašismu v Rusku a jeho ničím nevázané politice, která se nezastaví před ničím, se musí spojit všichni mírumilovní lidé. Rusové by rádi další válkou vyřešili svůj nesplatitelný dluh a přehřátou ekonomiku (myslela jste přehřáté veřejné mínění, viďte?). Kam se ale ztratilo slovo mír? Pokud jim jde jen o udržení dominance rublu, pak za to válka se spoustou trpících a zbídačených lidí nestojí. Líbí se mi, Kateřino, jak mluvíte na dřeň. Pravda je jako gong – když už zazní, všichni náhle vědí, že se tak stalo.

Imperialističtí nepřátelé lidstva opět štvou proti Západu a kladou úklady celosvětovému míru a jednotě všech pracujících. Ale já společně s Vámi volám: Moc práci, a ne kapitálu! Neboť jen neposkvrněný Západ je hrází proti pokleslému a úchylnému Rusku, kde knězi žehnají smrtonosným zbraním, aby ty rozsévaly smrt a zoufalství. Jen on je zárukou míru a má nepostradatelnou úlohu při hospodářském a politickém sjednocování pracujícího lidu. Evropská unie a brzy evropsko-americká zóna volného obchodu překlenující celý oceán toho budou a jsou důkazem.

 Říkáte: „Netahejme do toho ideologii – jestli si někdo myslí, že Putin je komunista nebo nacista, tak nic neví o Rusku a Putinovi“. A opět trefujete hřebíček na hlavičku. Jde samozřejmě o naši společnou slovanskou krev! Situace v našem menším bratrském národě je povážlivá. Můžeme nečinně přihlížet tomu, když mu vládne junta a když je stále méně a méně početný, protože se místo rození dětí oddává vodce? Nemůžeme! A také to nedopustíme! Už nyní je nás o celý jeden milión více, myslím tím nás – ostatních Slovanů (151 mil. oproti 150 mil. Rusů). Ani nemluvě o tom, že ekonomika našich milovaných je bez byznysu s plynem a ropou srovnatelná s románskou Itálií.

Zde text potřísnila neznámá tekutina, a tak se z něj dochovaly jen útržky:

… sběř fašistických pohrobků (…) V zóně bojů žijí čtyři miliony lidí! (…) stačila zasít nenávist (…) Neutuchající štvavá propaganda (…) prvořadé je zabránit válce (…) Evropa mírová a spravedlivá (…) Aby naše děti žily v bezpečí (…) neuvážlivé rozhodnutí (…) politických karet dodaných z Moskvy (…) nemůže být překážkou úsilí Západu v tomto regionu (…) svévolně (…) slovanské bratrství bez zášti vůči ostatnímu světu (…) Mír, práce, máj…

Závěr byl, nicméně, opět čitelný:

Dovolil jsem si na předchozích řádcích rozvinout Vaše myšlenky a snad jsem se od nich alespoň v tom hlavním, co bylo a je náplní našeho boje za lepší svět, příliš neodchýlil. Čas vycházek končí a Pátá kolona za chvíli zavírá. Budu stát i nadále neochvějně na té straně, na které stojíte Vy, a budu z toho čerpat sílu a naději.

PS: Víte, že mi tady dávají jinou tabletku, než jakou jsme brali my? Vždy nám dávali červenou a teď beru bílou. No nic, zřejmě to vyjde nastejno.

PPS: A dejte si pozor na ty šotky, děvče.

Navždy Váš Míla Ransdorf

Jan Jüptner

autor:

design: Patrik Michl, created by KRYOBYTE s.r.o.

situs slot gacor situs slot gacor Slot88