Slot Gacor Hari Ini Game Slot Situs Casino88 Slot Online Bandarsloto Situs Slot Gacor Terpercaya https://1xbet-login.azurefd.net/
Demokratický střed   Patří politický moravismus na smetiště dějin?

Patří politický moravismus na smetiště dějin?

19. února, 2024 RUBRIKA Glosy, komentáře


imageMORAVAÚčastníci Výročního pochodu Moravanů, pořádaného 25. září 2010 Moravskou národní obcí, se shromáždili v brněnských Denisových sadech. Foto: Wikimedia Commons/Kirk

 

Začnete-li se zajímat o minulost české politiky a nepatříte-li přitom zrovna k pamětníkům, dost možná vás překvapí, kdo byl třetí nejúspěšnější stranou prvních svobodných voleb roku 1990. Po dominantním Občanském fóru a komunistech, bojujících o politické přežití, to totiž nebyli sociální demokraté, lidovci, republikáni, zelení, občanští demokraté ani žádný ze zárodků později etablovaných stran. Bylo to Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS) s jediným ústředním programovým bodem: obnovou samosprávné Moravy v rámci federace nebo nového spolkového uspořádání.

V červnu 1990 se ve skutečnosti konaly zároveň troje volby: do obou komor Federálního shromáždění a do České národní rady (ČNR), tedy jednokomorového parlamentu české části federace. S marketingově úspěšným heslem „Alespoň jeden hlas Moravě!“ v nich moravisté pobrali v obou tehdejších moravských krajích mezi 15 a 25 procenty hlasů. Celorepublikově z toho v těchto trojích volbách bylo od osmi do deseti procent. Stačilo to na třetí místo ve Sněmovně národů a ČNR, a dokonce i na účast v republikové vládě Petra Pitharta. Nebo spíš na jejím okraji, s jediným vlastním ministrem a bez reálného vlivu na rozhodování kabinetu. Na federální úrovni zůstali moravisté v opozici.

Pod vedením charismatického řečníka Boleslava Bárty moravisté požadovali znovuzřízení samosprávné Moravskoslezské země. Ta existovala uvnitř Československa do konce roku 1948 – s oporou v tisícileté tradici, i když po řadě správních změn (včetně sloučení Moravy s českým Slezskem roku 1928). Podle Pithartova pozdějšího podání moravistické hnutí sesbíralo kromě demokratizačních hlasů i mnoho těch protestních a postkomunistických a v národní vládě působilo chaoticky. Bylo to v době, kdy členění na historické země představovalo jednu z možných budoucností federace, moravisté ale v zájmu svého cíle nedokázali navazovat pragmatická spojenectví. Zejména slovenská strana prý nechtěla připustit, aby „pouze“ historická a folklorní Morava byla státoprávně postavena na roveň Slovákům jakožto národu.

Boleslav Bárta zemřel uprostřed politických jednání v květnu 1991 a zbytky moravistů jej dodnes uctívají jako ikonu, mučedníka moravské věci. Už pod jeho rukama se ovšem hnutí začalo štěpit, nenašlo pak již sjednotitele a pomalu zmizelo ze scény. Jeho dobové působení detailně popsala ve své knize Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 1989–2005 Pavlína Springerová. Otázka střední samosprávné úrovně mezi státem a obcemi dostala s koncem tisíciletí odpověď v podobě dnešních krajů – narychlo dohadovaných, leckde arbitrárních a nerespektujících staré zemské hranice. I k tomu viz Pithartovy vzpomínky v knize Po devětaosmdesátém.

Dnes, v čase víceméně stabilního stranického systému, asi trochu ztrácíme představivost v tom, co všechno by mohlo být jinak. Začátkem devadesátých let nemusela být moravská karta, inherentně spjatá s odporem vůči pragocentrismu, ve velké politice vynesena naposled. Zatím ale toto téma spí. Moravské hnutí je dnes rozštěpeno do dvou okrajových politických subjektů. Větší z nich, Moravané, koketuje s putinismem.

Příčetnější, avšak poněkud skomírající Moravské zemské hnutí (MZH) se orientuje na Západ: Brusel a Evropu regionů chápe jako nejreálnější možnou protiváhu pražského státního centralismu. Je dokonce členskou stranou regionalistické aliance EFA, kterou u nás jinak známe hlavně z názvu europarlamentní frakce Greens/EFA. Někdejší maximalistické cíle moravismu zredukovalo MZH na požadavek reformy krajského zřízení tak, aby kraje respektovaly starou zemskou hranici. Poměrně snadno tedy může hledat spojence: po nápravě největších neduhů novodobého členění na čtrnáct krajů nevolají zdaleka jen moravisté. Mluví se o budoucnosti malých krajů, v prvé řadě Karlovarského, a jakákoli reforma by jistě znamenala i novou debatu o spádovosti hraničních mikroregionů, například Rýmařovska.

Není asi náhoda, že při vší své slabosti má MZH nejsilnější základnu v Dačicích, moravském městě ležícím dnes v Jihočeském kraji.

 

Věnováno Jánu Kadlecovi (1949–2021).

autor:

design: Patrik Michl, created by KRYOBYTE s.r.o.