Online muzeum Gulagu – unikátní projekt českých badatelů

28. února, 2016 RUBRIKA Historie


gulagPřípravná fáze Online muzea Gulagu. Zdroj: Gulag.cz

 

S virtuální realitou se běžně setkáváme třeba v počítačových hrách, simulacích nezbytných pro vědecký výzkum nebo dokonce v mezilidských vztazích. Nyní zasáhla i oblast, ve které na ni prozatím zvyklí moc nejsme. Jedná se o vytvoření virtuálního muzea Gulagu, které zanedlouho otevírá.

 

Na počátku byl Google

Vše začalo nevinným „surfováním“ Štěpána Černouška, rusisty z Ústavu pro studium totalitních režimů, jenž pomocí satelitních snímků Google Maps hledal v široširé ruské tajze zbytky takzvané Mrtvé trati. Torza megalomanského projektu Transpolární magistrály, která měla v letech 1947-1953 propojit severosibiřská města Salechard a Igarka téměř patnáct set kilometrů dlouhou železnicí, jsou totiž ze satelitních snímků dobře patrná. Kromě náznaků trati se však začaly objevovat známky shluků budov rozesetých kolem ní. Bylo jasné, že musí jít o půdorysy opuštěných lágrů, které díky své nedostupnosti zůstaly zachovány. Tábory zbudované v blízkosti lidských obydlí bývají totiž většinou kompletně rozebrány.

Následovaly tři expedice za polární kruh, kde se české výpravě podařilo ve velmi náročných podmínkách zdokumentovat celkem sedmnáct táborů v různém stádiu rozkladu a shromáždit velké množství materiálů. Pořád však jde jen o zmapování špičky ledovce. Celkem bylo totiž vybudováno na třicet tisíc lágrů různé velikosti, byť některé z nich fungovaly pouze krátce. Za celou historii gulagů prošlo touto mašinérií, která měla být dokonce hlavním motorem stalinské ekonomiky, více než osmnáct milionů vězňů.

„Z opuštěných a zarostlých baráků jsme sice přivezli spoustu materiálů a dokumentace, samotné baráky však nepřemístíte,“ říká Štěpán Černoušek, autor projektu a nyní také předseda sdružení Gulag.cz spadajícího pod zastřešující organizaci Archipelag.

 
Nehodící se zrušte aneb historie na ruský způsob

Dalším problémem výzkumu této důležité části dějin dvacátého století je přístup politického vedení ruského státu. „V Rusku neexistuje jediné muzeum vytvořené z bývalého stalinského lágru,“ vysvětluje Štěpán Černoušek. A současný režim přitvrzuje. Dokonce bylo zavřeno a rozebráno jediné muzeum, jež vzniklo přímo z věznice pro politické vězně Perm-36, kterou v roce 1988 nechal zavřít Michail Gorbačov. Rusko rozhodně nemá vyjasněnou vlastní minulost a není to ani v zájmu nynější putinovské propagandy, jež vytváří kult vítězného a spravedlivého Ruska.
Proto se autoři projektu rozhodli za každou cenu uchovat historický odkaz a zprostředkovat jej téměř neomezenému počtu zájemců. Ideálním nástrojem pro naplnění tohoto cíle se stala kompletní 3D rekonstrukce lágru, která dá lidem možnost navštívit neblaze proslulá místa alespoň virtuálně.

 
Návštěva lágru bez mrazů a komárů

Velký zájem lidí o problematiku totalitních režimů a hlavně tento typ inovativních projektů potvrdil i takový nekompromisní ukazatel, jakým je crowdfundingová sbírka – v tomto případě zaměřená právě na vybudování Online muzea Gulagu. Během 44 dnů kampaně na počátku roku 2015 se podařilo vybrat 496 650 korun a Nadace Vodafone přispěla projektu tou samou částkou. Spuštění webové aplikace na stránkách gulag.cz je naplánováno na jaro 2016. Všichni tak již velmi brzy budeme moci ze svých pohodlných židlí a křesel vyrazit na prohlídku baráků uprostřed tajgy za polárním kruhem. Pravda, sice nás tak mine genius loci močálů v povodí Jeniseje, ale minou nás také třeskuté mrazy či hejna nesnesitelně dotěrných komárů.

autor:

design: Patrik Michl, created by KRYOBYTE s.r.o.