Zamiřte na střed!

22. září, 2013 RUBRIKA Úvodník


Než vysvětlím výzvu z titulku, rád bych Vás pozval k četbě již čtvrtého čísla Demokratického středu.

Jeho hlavním tématem se stalo Německo. I když někteří hledači definice střední Evropy Německo vynechávají, podle nás do tohoto regionu rozhodně patří. Už jen kvůli ekonomické stránce věci, jak dokládá analýza Marie Bydžovské. Příznačné je též, jak vztah k Německu dodnes ovlivňuje vnitřní politiku některých středoevropských států. Naši autoři to ukazují na případu Polska, Rakouska a samozřejmě i Česka. Z jednotlivých spolkových zemí za „nezpochybnitelně“ středoevropskou platí Bavorsko, proto mu věnujeme hned dva články. Jeden nás vrátí o pár měsíců nazpět, kdy bavorský zemský sněm aplaudoval nečekaně vstřícnému projevu tehdejšího českého premiéra. Druhý článek nás zavede do horké současnosti, a sice do předvolební kampaně před bavorskými zemskými i celostátními německými volbami, jejichž výsledek nebyl před uzávěrkou tohoto čísla znám. Nejen nad aktuální formou německé SPD se zamyslel Jaroslav Šonka, jenž též bilancuje poválečnou historii této strany.

Naše ekonomika sice na Německu víceméně závisí, to však neplatí pro aktuální číslo Demokratického středu. Přinášíme příspěvky i na „neněmecká“ témata. Jedná se například o zamyšlení nad stavem tuzemské politické scény po červnovém zemětřesení, jež smetlo nejen vládu, ale i zavedené ústavní zvyklosti. Marie J. Medková představuje osobnost Přemysla Pittera, jehož příběh dodnes vlévá lidem víru do žil. Martin Gonda přináší recept, jak se v mediálním pralese proklestit k důležitým informacím. V kulturní rubrice na Vás čeká ochutnávka z repertoáru německy mluvících divadel, jež budou za nedlouho k vidění v Praze. Ano, ono se to Německo jako mocný stát probojovalo i do rubrik mimo hlavní téma… Hojností oplývá rubrika Historie a současnost, kde se můžete seznámit s česko-slovenskými úvahami o střední Evropě v časech 1. světové války, hrdiny bránícími československé pohraničí před nacistickým nebezpečím a s průnikem krematorií do české každodennosti…Rychle pryč od věcí posledních! Demokratický střed totiž slaví zrození nové, již nějaký čas slibované rubriky. Seriál Zraněná města, který chce vyprávět příběhy měst, s nimiž ve 20. století notně zamávaly dějiny, zahajuje článek Jany Růžičkové. Zavede Vás na jeden tajemný berlínský kopec.

A teď už k tomu nadpisu. Ve spolupráci se společností Doporučím.cz jsme se rozhodli otestovat, jak o nás, milí čtenáři, smýšlíte. Můžete nás ohodnotit jako ve škole, tedy od 1 do 5. Stačí zaslat SMS na číslo 720 002 002 ve tvaru DES1 (DES2 atd.). Pokud nám budete chtít i něco sdělit, napište svůj komentář za udělenou známku. Jsme na svoje vysvědčení sami zvědavi. Dobré známky nás povzbudí, špatné hodnocení nás zdravě naštve. Jedno je jisté – naší ambicí je kvalitu tohoto časopisu neustále zvyšovat. Vaše reakce a Vaše přízeň budiž nám k tomu nápomocny. Příjemné čtení!

Tomáš Fošum

autor:

design: Patrik Michl, created by KRYOBYTE s.r.o.