Ke skautům na Staromák na kafe…

27. listopadu, 2016 RUBRIKA Kultura


debata-001Ve Skautském institutu pořádá debaty i Demokratický střed. Tato se týkala slovenských voleb. Foto: Kateřina Hamplová

 

A nejen na kafe. Taky na přednášku, debatu, výstavu nebo divadelní představení. Už tomu budou dva roky, co se Skautský institut přesunul na Staroměstské náměstí do domu U Zlatého rohu. Jde o jeden z dlouho opuštěných radničních domů ze 14. století, které stojí v samém srdci pražského historického centra. Současné vedení magistrátu se rozhodlo prázdné a na údržbu nákladné objekty využít. Skauti byli pro něj dostatečně seriózním partnerem pro to, aby realizovali jeho záměr přivést do centra města kromě turistů i společenský život.

 

Dům U Zlatého rohu je součástí bloku domů, jež sousedí se Staroměstskou radnicí a zároveň tvoří celou jednu stranu Malého náměstí, které ke Staroměstskému náměstí přiléhá. Domy vlastní pražský magistrát, jenž pro ně více než deset let marně hledal využití, když jednotlivé projektové záměry postupně selhávaly. Magistrát v těchto historicky cenných budovách původně sídlil, než si pronajal Škodův palác na Jungmannově náměstí.

Od té doby se v prostorách zejících prázdnotou utápěly miliony korun ročně, jen aby budovy zůstaly v dobrém stavu. Nevydařil se plán prodeje, kdy chtěl developer proměnit památkově chráněné domy v hotely. Ani návrhářce Blance Matragi se nepodařilo realizovat rekonstrukci budov, byť vyhrála výběrové řízení a uzavřela s městem smlouvu na několik let. Výhledově by prý měla dostat výpověď restaurace spojovaná s lobbistou Romanem Janouškem, jež sídlí v jednom z domů nazývaném U Minuty. Nicméně stále hrozí plán bývalého osazenstva magistrátu na přestavbu radničních domů na luxusní byty. Zatím je však naštěstí odsunutý na neurčito.

 
Prolínání světů

Skauti jsou prvními vlaštovkami, které se usídlily v opuštěných prostorách a zpřístupňují je veřejnosti. Magistrát kromě toho již před nějakým časem uzavřel smlouvu s Uměleckoprůmyslovým muzeem, které své vlastní kancelářské prostory rekonstruuje a možnost výhodného podnájmu uvítalo. Dalším adeptem k pronájmu, vzhledem k lokalitě za symbolickou cenu, je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. V minulosti byly prázdné prostory využity i k pořádání nárazových akcí, jakými jsou třeba Designblok nebo Famufest.

Garantem záměru magistrátu propojit v rámci pronájmu radničních domů více oborů je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Prolínat by se zde měly oblasti kulturní, akademická, komunitní, veřejná i soukromá. Do jednoho z domů se podle plánu mělo také přesunout sídlo IPR. Nicméně v současnosti prochází institut bouřlivým obdobím, a není zcela jasné, zda se podaří udržet směr nastavený jeho odvolaným ředitelem Petrem Hlaváčkem.

 
Hrdinové války

Na vybavení nových prostor U Zlatého rohu získali skauti potřebné prostředky v crowdfundingové sbírce. Pronajaté místo tak mohli téměř okamžitě využívat. Provozovatelem Skautského institutu je zapsaný spolek Junák – český skaut, který sídlí na Senovážném náměstí. Nicméně institut má autonomii v plánování programu v domě U Zlatého rohu i v realizaci svých vlastních projektů. Kromě veřejných debat, seminářů a nově i divadelních představení připravuje Skautský institut také dlouhodobé vzdělávací projekty. Velmi zajímavým počinem je v tuto chvíli již realizovaný projekt nazvaný Hrdinové války. Jedná se o on-line databázi sedmi set skautů a skautek, kteří byli zabiti v letech 1938 až 1945. V rámci projektu mají účastníci zmapovat osud skautů, kteří byli během druhé světové války perzekuováni za prosazování hodnot, jimž věřili. Organizátoři tak chtějí oživit paměť týkající se skautingu v Čechách a na Moravě, ale také představit širší veřejnosti zajímavým způsobem hodnoty, jež sdílejí skauti na celém světě. Projekt je totiž nastaven na participaci badatelů i z řad neskautské veřejnosti.

Realizátoři projektu z několika zdrojů sestavili jmenný seznam obětí a mapu, která odkazuje na dohledatelná místa jejich činnosti. Připravili také webový manuál, jenž pomáhá nalézt informace k jednotlivým jménům. Postupně se tak kousek po kousku skládá narativ, který má být inspirací a připomínkou často již zapomenutých hrdinů. Tímto způsobem skauti šikovně propojují vlastní aktivity a poslání s udržováním čilého života za účasti široké veřejnosti ve staroměstském domě U Zlatého rohu.

 
A co dál?

Ředitel Skautského institutu Miloš Říha se k roli organizace vyjádřil následovně: „Věříme, že hodnoty, na nichž skauting stojí, sdílíme s mnoha dalšími neziskovými organizacemi a institucemi. Ve spolupráci s nimi připravujeme dramaturgii, která se bude věnovat tématům, jako jsou výchova a vzdělávání, občanská angažovanost, vztah k veřejnému prostoru, paměť a mladí lidé, tvořivost a tolerance.“ Po téměř dvouletém fungování jako prostředník při propojování různých oblastí občanského sektoru lze konstatovat, že institut se své role zhostil na výbornou.

V současné době jedná s magistrátem o pronájmu na další čtyři roky. Nezbývá než držet palce, aby vedení města i nadále dávalo přednost občanskému sektoru před budováním luxusních bytů nebo hotelů na velmi lukrativním místě.

autor:

design: Patrik Michl, created by KRYOBYTE s.r.o.