Příspěvky autora - Piotr Bajda

imageC S

Od sametové totality k sametovému rozvodu. Vliv někdejších disidentů na rozpad Československa v roce 1993

29. dubna, 2021 Historie

  Komunistická totalita nabývala různých podob a konkrétní formy realizace opresivního režimu závisely na lokálních podmínkách a připravenosti místních elit spolupodílet se na budování mechanismů zločinného systému a teroru. Jeho pád zahájený takzvaným podzimem národů v roce 1989 uvedl do pohybu řadu politických procesů. Jednou z doposud málo probádaných otázek je vliv období dominance komunistické ideologie… Celý článek >

design: Patrik Michl, created by KRYOBYTE s.r.o.